Jak to začalo

Rád dělám, co mě těší a snažím se žít bez omezení tak, abych zůstal svěží, dokud život běží.

Žijeme s manželkou spokojeným rodinným životem, a pokud netrávím čas s našimi dcerkami, tak se rád věnuji zájmům, které mě v životě těší, což je především pohyb a četba naučné literatury. Jdu si svou cestou a nenechávám se ubíjet negativními názory jiných lidí. Vedla k tomu však poměrně dlouhá cesta, během níž jsem sbíral cenné zkušenosti, které postupně formovaly můj pohled na život i směr, kterým se ubírám.

Jedním z milníků se stal fakt, že jsem po nástupu na střední školu začal více využívat veřejnou dopravu. Když jsem si prohlížel lidi kolem sebe, ty tváře bez úsměvu, ve kterých se odrážela jen nechuť a únava, cítil jsem, že přesně takhle nechci skončit. Tehdy jsem si začal utvářet svůj sen o ideálním životě a fyzickém vzhledu. Rozhodl jsem se, že se budu snažit zůstat co nejdéle fit. Začal jsem věnovat více času sám sobě, svým koníčkům a sportovním aktivitám, zejména pak bojovým uměním (Karate, Shao lin, Tai Ji), která mě provází již od dětství a jejichž praktikování mi zajistilo dobrou fyzickou i psychickou kondici.

Navzdory veškeré snaze a všem svým předsevzetím jsem však zejména během náročného studia na univerzitě začal ztrácet energii i motivaci. Většinu dne jsem trávil za psacím stolem a jako následek se objevily zdravotní potíže v podobě počínající spondylózy, tedy degenerativních změn v oblasti páteře. Najednou jsem se stal přesně tím, čím jsem být nechtěl. Chodil jsem se skleslými rameny a vyčerpaným výrazem, nemohl jsem v klidu spát a téměř nebyl schopen bezbolestného pohybu. Docházel jsem sice na rehabilitace, ale to mělo jen chvilkový efekt, neřešilo to podstatu problému. Navíc mi v tomto období po několikaleté nemoci zemřel otec. A to byl naprosto zásadní zlom v mém životě.Uvědomil jsem si, že člověk nikdy neví, jak dlouho tu bude a v jakém stavu. Jde jen o to se snažit, aby nás to těšilo, abychom byli co nejdéle soběstační a získali pocit smysluplného a spokojeného života.

A tak jsem upravil svůj denní režim a znovu se naplno ponořil do tréninku bojových umění, což mi okamžitě přineslo novou energii a také postupně zlepšovalo mé zdravotní potíže. Další zlepšení přišlo, když jsem se více zaměřil i na duchovní stránku. Nevnímám totiž bojová umění jen jako sport, ale jako životní cestu, jejíž součástí je i zájem o východní kulturu. To mě o něco později přivedlo i ke studiu tradiční čínské medicíny.

Během studijních i pracovních let jsem navíc prošel zajímavým oborem, ve kterém jsem se věnoval konstrukčním návrhům mikroskopů zaměřených na pozorování biologických vzorků. Získal jsem tím povědomí o pozorování a testování různých onemocnění a jejich vlivu na lidské tělo. Většina z těchto nemocí byla označována jako civilizační choroby, způsobené nevhodným životním stylem - především nevyváženým stravováním a sedavým způsobem života. Začal jsem se tedy hlouběji zajímat o zdravotní dopady stravovacích návyků a tělesné zátěže z různých pohledů. Tím se mé pracovní i zájmové cesty prolínaly a já v každé své životní etapě vždy nakonec došel k utvrzení, že zdraví a spokojenost jsou přednější než cokoliv jiného.

Z těchto zájmů se zrodila poradna, kde se jako life style kouč, zaměřuji (nejen) na sportovní výživu a na osobní trénink, ale především na dobrou fyzickou kondici, která podporuje pocit uspokojení a sebevědomí v každodenním životě. Své znalosti si neustále rozšiřuji prostřednictvím četby a odborných seminářů a předávám je dalším lidem jak osobně v poradně, tak i ve formě osobních přednášek.