Zdeněk Foret

expert na kondici

Kdo dýchá, ten žije!

To je největší pravda, která platí nejen v našem životě, ale také se odráží i v našem tréninku.

3 videa o dýchání, která vás připraví na trénink.

ZDARMA PRO VÁS!

Dýchání je první věc, která netrénovanému člověku během tréninku dojde.
Jako druhá věc se objěví svalová únava a vyčerpání, která je provázena špatným držení těla.
V tomto stavu už nemáte ke zranění daleko. 

Tak jako byste měli připravit svaly na pohyb a zvyknout je na zátěž, stejně tak byste měli věnovat čas nácviku dýchání.
Silný dech vám bude oporou ke snadnému a efektivnímu cvičení.
Proto jsem pro vás připravil 3 videa s názvem "Kdo dýchá, ten žije", které vám usnadní další cestu tréninkem.

ČÍM VÁS MOHU OBOHATIT A CO ZDE MŮŽETE NALEZNOUT

KDO JSEM A JAK VÁM MOHU POMOCI?
ON-LINE VIDEO KURZ
OSOBNÍ KONZULTACE
KDO DÝCHÁ, TEN ŽIJE! 3 VIDEA O DÝCHÁNÍ.
ZE ŽIVOTA - BLOG
TRÉNINKY

Jmenuji se Zdeněk Foret a jsem expert na kondici.

Pohyb je má cesta k tomu, abych zůstal svéží, dokud život běží!

To je alespoň má vize, kterou bych rád v životě naplnil.

Na cestu dobré kondice a pohody mě přivedl nejen můj sportovní duch, ale především pohled na lidi v mém okolí, kteří zestárli ve věku, kdy by měli být plní sil a radosti. Přístup k životu je ale mnohdy silnější než naše genetická výbava.
Zdravý životní styl je víc než jen kondice a zdravá strava. Je to i duševní rovnováha a pocit uspokojení, že žijeme život podle našich představ. A to není až tak snadné, pokud nejste poustevníkem.
Možná proto se stal pohyb největší součástí mého života. Protože v mé kondici se odráží mé budoucí úspěchy. Když jsem v kondici, tak mám v sobě sílu, která mi pomáhá žít. Pohyb je má celoživotní záliba a poslání, stejně jako inspirovat lidi k pohybu a životním úspěchům, protože člověk je stvořený k pohybu a každý úspěch je radost.
Měl jsem to štěstí radovat se z mnoha úspěchů, jako je dokončení studií na univerzitě, později získání doktorského titulu, nebo téměř sedmiletá zkušenost na manažerské pozici. Tyto úspěchy byly doprovázeny tréninkem bojových umění, který je pro mě více, než jen zábava a sport. Je to má cesta a můj život.
Největší radost je však pro mě má rodina. Která je bez pochyby tím největším důvodem udržet se co nejdéle v kondici.

Jak mohu pomoci vám a co umím?

Mohu vám pomoci zlepšit vaši tělesnou kondici, upravit vaše stravovací návyky a tím zlepšit i vaši duševní pohodu. Poskytuji kondiční a výživové poradenství.

A abych vám mohl pomáhat cvičit efektivně, s úsměvem, aby to byla zábava, věnuji čas seberozvoji v této oblasti.

Zde je výpis některých kurzů, které jsem absolvoval, abych i vám mohl na profesionální a odborné úrovni pomoci zůstat svěží, dokud život běží!

Poradce pro výživu, rekvalifikační kurz - NutriAcademy, s. r. o. (2013)

Instruktor fitness, rekvalifikační kurz - Norman´s Academy (2013)

Life style kouč, NutriAcademy, s. r. o. (2013)

McGill level 1 Building the Ultimate back: Od rehabilitace k vrcholovému výkonu, DR. STUART MCGILL (2017)

TRX® - Function Training course (FTC), 3D FITNESS (2016)

TRX® - osobní trenér (STC), 3D FITNESS (2016)

Těhotné a po porodu, 3D FITNESS (2016)

Výživa dle tradiční čínské medicíny, Brněnský institut TČM (2015)

Terapeut tradiční čínské medicíny (2015 - 2016)

Baňkování, Gua Sha (2017)

Gynekologie dle TČM (2015)

Tajemství manipulace s jehlou - akupunktura (2015)