Kdo jsem...

Jsem expert na kondici a pohyb je má cesta k tomu, abych zůstal svěží, dokud život běží!

Jsem především člověk, který žije tím, co ho baví. Bez ohledu na mé povolání, je pohyb největší součástí mého života a v mé kondici se odráží mé budoucí úspěchy. Když jsem v kondici, tak mám v sobě sílu, která mi pomáhá žít. Pohyb je má celoživotní záliba a poslání, stejně jako inspirovat lidi k pohybu a životním úspěchům, protože člověk je stvořený k pohybu a každý úspěch je radost.